Fala harmoniczna

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Fala harmoniczna - układ horoskopu harmonicznego traktujemy jako obraz pewnej fali, której długość λH wyznaczamy jako kąt. Długość fali harmonicznej dla pełnego koła wynosi 2π czyli 360°. Dla kolejnych podziałów harmonicznych długość fali harmonicznej wyznaczamy ze wzoru:

         λH=360°/h 

lub w mierze łukowej:

         λH=2π/h; 

gdzie:

 λH - długość fali harmonicznej, 
 h = 1,2,…,n - numer harmonicznej.
Osobiste