Błąd bazy danych

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Wystąpił błąd składni w zapytaniu do bazy danych. Może to oznaczać błąd w oprogramowaniu. Ostatnie, nieudane zapytanie to:
(ukryto zapytanie SQL)
wysłane przez funkcję „SpecialAllpages::showChunk”. Baza danych zgłosiła błąd „1267: Illegal mix of collations (latin2_bin,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '<' (localhost)”.
Osobiste
Narzędzia