Trygon (czasopismo)

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Trygon - wewnętrzny kwartalnik PSA, poświęcony astrologii wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, dostępny tylko dla członków Stowarzyszenia. Wychodzi od grudnia 2008 roku, liczy 48 stron. Nakład 200 egzemplarzy. ISSN 1689-7161

Linki zewnętrzne

Osobiste