Punkty arabskie

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Seria punktów czułych zdefiniowanych i stosowanych przez arabskich astrologów. Oblicza się je dodając różnicę długości ekliptycznej dwóch planet do Ascendentu lub Medium Coeli. Ponieważ obliczenia można zacząć albo od jednej, albo od drugiej planety, otrzymuje się dwa punkty. Jeden z nich jest zawsze nad horyzontem, drugi - zawsze pod nim.

Przedwojenny podręcznik Zygmunta Koehlera uzależniał wybór punktu od pozycji Słońca: czy jest na północy, czy na południu horoskopu. Jeśli Słońce jest na południu, należało obliczenia zacząć od planety o bardziej "męskiej" naturze - i odwrotnie. Obecnie uwzględnia się oba punkty arabskie. W zależności od bieżących tranzytów i progresji jeden może być aktywny, a drugi nie.

Prawdopodobnie punkty arabskie nie mają większego znaczenia przy psychologicznej interpretacji horoskopu, jeżeli nie są w koniunkcji z ważnymi planetami. Uaktywniają się podczas tranzytów i progresji, nie tylko przez nie same, ale również przez związane z nimi planety.

Punkty arabskie są ściśle związane z midpunktami odpowiadających im planet.

Samodzielne znaczenia punktów arabskich i midpunktów najsilniej dochodzą do głosu w horoskopach osób rozwijających się duchowo. Teoretycznie może być tych punktów 288. W praktyce w przeciętnym horoskopie aktywnych jest zwykle 10-15.

Najczęściej stosowane punkty arabskie to: Punkt Szczęścia, Punkt Miłości i Małżeństwa,Punkt Matki, Punkt Ojca, Punkt Dziedzictwa, Punkt Dokonania, Punkt Niebezpieczeństwa, Punkt Astrologii, Punkt Okultyzmu, Punkt Odrodzenia, Punkt Energii, Punkt Inwencji, Punkt Przeznaczenia, Punkt Powołania.

W innych językach

English: Arabic Parts

Osobiste