Marcin Król z Żurawicy

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Marcin z Żurawicy (koło Przemyśla), zwany Królem; ur. 1422 - zm. przed 1460; to jeden z czołowych astrologów Europy XV w., także lekarz i matematyk. Jako profesor Akademii Krakowskiej i doktor medycyny ufundował pierwszą katedrę astrologii w Akademii Krakowskiej w 1459 roku. Zapoczątkował słynną krakowską szkołę astrologiczną, która do końca XV wieku stanowiła markę w całej Europie. Na tym wydziale studiował pod koniec XV w. doktor Johann Georg Faust, niemiecki alchemik, pierwowzór doktora Fausta z dzieła J. W. Goethego.

Cztery lata po podjęciu nauki w Krakowie został bakałarzem, a w 1445 r. uzyskał tytuł magistra. Opracował w 1445 r. traktat o arytmetyce ułamków i wprowadził wykłady w tym zakresie na Akademii Krakowskiej na Wydziale Sztuk Wyzwolonych. Kanclerz Akademii Krakowskiej Zbigniew Oleśnicki umożliwił mu wyjazd na studia zagraniczne. Studiował w Pradze, Lipsku, Padwie i Bolonii uzyskując tytuł doktora medycyny.

Autor dzieł: Opus de geometria oraz Algorismus minutiarum i Nova compilatio algorismi minutiarum.

Po śmierci, pokaźny majątek zgromadzony przez Marcina w większości przypadł, zgodnie z jego wolą Akademii Krakowskiej. Niemałą kwotę otrzymał też jego rodzony brat - Florian, chłop osiadły w rodzinnej Żurawicy.


Linki zewnętrzne

  1. WIW:Marcin Król z Żurawicy
Osobiste