Janusz Nawrocki; Efemerydy planet 1950-2050

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii
Nawrocki.Efemerydy.jpg

Autor:Janusz Nawrocki
Liczba stron: 632
Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Format: 170x240 mm, oprawa: miękka, broszurowa
ISBN:83-88351-95-8
Wydanie: V
Rok wydania: 2003
Waga: 894
stron: 611
Opis

Efemerydy planet 1950-2050 są "przesuniętą w czasie" i rozszerzoną wersją wydania Efemerydy planet 1920-2020.

Spis treści:

1. Wstęp. 9 
2. Obliczanie horoskopu 11 
2.1. Materiały pomocnicze 15 
2.2. Dane wyjściowe 17 
2.3. Obliczenia – uwagi ogólne 17 
2.4. Obliczanie wierzchołków domów 19 
2.5. Obliczanie pozycji planet 25 
2.6. Obliczanie deklinacji planet i innych współrzędnych astronomicznych 29 
2.7. Wykreślenie horoskopu 31 
2.8. Ustalanie aspektów 31 
2.9. Inne elementy horoskopu 32 
3. Techniki predykcyjne 33 
3.1. Tranzyty 37 
3.2. Progresje 40 
3.2.1. Progresje prymarne 40 
3.2.2. Progresje sekundarne 42 
3.3. Dyrekcje 50 
3.3.1. Metoda jednego stopnia 50 
3.3.2. Dyrekcje łuku słonecznego 51 
3.3.3. Metoda radix 52 
3.3.4. Klucz 13° 11' = 1 rok 53 
3.3.5. Klucz 4/7° = 1 rok 54 
3.3.6. Klucz 2° 30' = 1 rok 55 
3.3.7. Klucz 0° 12' 30” = 1 rok 56 
3.3.8. Klucz 0° 36' = 1 rok 57 
3.3.9. Klucz 3° 20' = 1 rok 58 
3.3.10. Klucz 4 2/7° = 1 rok 59 
3.3.11. Miara śmierci 60 
3.4. Horoskopy okresowe (powroty) 61 
3.4.1. Solariusz 61 
3.4.2. Lunariusz 61 
3.5. Inne techniki 62 
3.5.1. Zakres aspektu 62 
3.5.2. Punkt życia 63 
3.6. Stosowanie i interpretowanie technik predykcyjnych 63 
4. Astrologia porównawcza 64 
4.1. Horoskop porównawczy 64 
4.2. Horoskop kontaktowy (wektorowy) 66 
5. Astrologia elekcyjna 69 
6. Astrologia mundalna (polityczna) 72 
7. Astrologia horalna 77 
7.1. Znaczenia domów horoskopu horalnego 78 
7.2. Znaczenia planet w horoskopie horalnym 79 
8. Znaczenie podstawowych elementów interpretacyjnych horoskopu 80 
8.1. Zasady planetarne 80 
8.2. Modyfikujące cechy znaków 81 8.3. Obszary znaczeniowe domów horoskopu 82 
8.4. Znaczenia głównych aspektów 82 
8.5. Planety w znakach 82 
8.6. Planety w domach 86 
8.7. Planety w aspektach wzajemnych 90 
8.8. Punkty arabskie 96 
8.9. Gwiazdy stałe 97 
9. Aneks 103 9.1 Zmiany czasu w Polsce 103 
9.1.1. Zmiany kalendarza 103 
9.1.2. Czas strefowy 104 
9.1.3. Czas letni 105 
9.2. Współrzędne geograficzne większych miejscowości w Polsce 109 
9.3. Tablica zamiany minut na części dziesiętne stopnia lub godziny 129 
9.4. Tablica poprawek na czas gwiazdowy 129 
9.5. Tablica zamiany miary łukowej na czasową (stopnie lub godziny) 130 
9.6. Schemat obliczania horoskopu dla obszaru Polski z użyciem efemeryd na godzin? 0.00 GMT 131 
9.7. Tablica logarytmów proporcjonalnych 132 
Przykład profesjonalnego wykazu tranzytów 134 
Formularz do horoskopów 135 
Formularz do technik predykcyjnych 136 
Kartka pocztowa 137
Osobiste