Dyskusja:Astrologia horarna

Z AstroWiki = encyklopedia astrologii

Należałoby ustalić jednolitą nazwę tej astrologii. Obecnie funkcjonują określenia: horarna, które jest wg mnie wzięte z angielskiego horary i horalna, które jest spolszczoną wersją łacińskiego hora (godzina). Osobiście opowiadam się za nazwą horalna, która jest wg bardziej prawidłowa z punktu widzenia języka polskiego. Można jeszcze ustalić jaką główną nazwę nazwę czysto polską: a. godzinowa i po problemie. --Antares 09:08, 11 sty 2007 (CET)

godzinowa v. horarna.

Próbowałam zadać pytanie w poradni językowej ale ciągle trafiam na wyczerpany limit. :/

Jestem jak najbardziej za lansowaniem astrologii godzinowej, w czeskim też jest używana hodinová astrologie ale funkcjonuje tam też i horarni astrologie. I tak horarna/horalna funkcjonuje w języku polskiej astrologii i powinna być przynajmniej wymieniona jako inna nazwa. Nie unikniemy problemu udając, że go nie ma.

Porównuję inne słowiańskie języki. W rosyjskim jest хорарная астрология, w serbskim też jest horarni. Horalni to po serbsku górski. Horalna kojarzy mi się bardziej z chorałem niż z greckimi Horami. Łacinskie hora, podobnie jak hebrajskie, jest żywcem wzięte z greki. Mówimy: planetarny, prymarny, sekundarny, familiarny, a nie: planetalny, prymalny, sekundalny, familialny, choć oralny, moralny, filialny. Ja głosuję jednak za astrologią godzinową czyli horarną.

Językoznawców jeszcze będę próbowała zapytać.

--(JR) 14:59, 13 sty 2007 (CET)

Osobiste